foto: Daniel Johansson

Röding - Billy Affelin

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:2100
längd:
fångstplats:Vättern
metod:Trolling
bete:
fångstdatum:2021-04-18
uppdaterad:2021-04-19 08:22:05