foto: Linus Wetterström (Skarven)

Randig sjökock - Axel Larsson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:140
längd:26
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Lövmask
fångstdatum:2021-04-18
uppdaterad:2021-04-19 08:22:12