Sjurygg - Jezper Ivarsson

art:Sjurygg (Cyclopterus lumpus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Siktmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-04-27
uppdaterad:2021-04-28 08:32:18