Bergstubb - Kjell Svensson

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Skår
metod:Kustmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-10-25
uppdaterad:2014-05-28 20:57:02