Bergvar - Lars Örnskov

art:Bergvar (Zeugopterus punctatus)
vikt:133
längd:19
fångstplats:Vrak Väst Göteborg
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-05-02
uppdaterad:2021-05-02 20:50:00