Faren - Kjell Svensson

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:550
längd:40
fångstplats:Dyltaån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-05-03
uppdaterad:2021-05-05 18:49:29