foto: Iris Sundgren

Vimma - Linus Wetterström

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:425
längd:34
fångstplats:Kalmar
metod:Toppknutet Mete
bete:Räka
fångstdatum:2021-05-08
uppdaterad:2021-05-09 07:18:18