foto: Billy Affelin

Vimma - Axel Larsson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:760
längd:39
fångstplats:Kalmar :)
metod:Toppknutet Flötmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-05-08
uppdaterad:2021-05-09 11:28:45