Gös - Kjell Svensson

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:3545
längd:74
fångstplats:Viksjön
metod:Bottenmete
bete:Löja
fångstdatum:1997-05-08
uppdaterad:2014-05-28 20:57:27