foto: Christofer Strömberg

Gös - Billy Affelin

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:3000
längd:67
fångstplats:Västra Götaland
metod:Spinn
bete:
fångstdatum:2021-05-02
uppdaterad:2021-05-17 10:33:10