foto: Matin molander

Blåkäxa - Christian Nilsson

art:Blåkäxa (Etmopterus spinax)
vikt:530
längd:49
fångstplats:Bratten
metod:Bottenmete
bete:Makrillstrimla
fångstdatum:2020-09-01
uppdaterad:2021-05-17 14:19:14