foto: Farsan

Färna - Linus Wetterström

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:13
längd:11
fångstplats:Göta älv, Ringön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-05-21
uppdaterad:2021-05-22 06:48:32