Bergstubb - Lucas Ödmar

art:Bergstubb (Pomatoschistus pictus)
vikt:
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: