Benlöja - Lucas Ödmar

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:13
längd:
fångstplats:Säveån
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:
uppdaterad: