Harr - Kjell Svensson

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:
längd:
fångstplats:Storån
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:1985-06-26
uppdaterad:2014-05-28 20:58:02