Fjärsing - Lucas Ödmar

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:230
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: