Färna - Lucas Ödmar

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:880
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad: