Glyskolja - Lucas Ödmar

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:130
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:
uppdaterad: