Gråsej - Lucas Ödmar

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:550
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Upphängare
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: