Gädda - Lucas Ödmar

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:4250
längd:
fångstplats:Stora Härsjön
metod:Trolling
bete:Gummibete
fångstdatum:
uppdaterad: