Gös - Lucas Ödmar

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:3950
längd:
fångstplats:Sävelången
metod:Flötmete
bete:Nors
fångstdatum:
uppdaterad: