Harr - Lucas Ödmar

art:Harr (Thymallus thymallus)
vikt:300
längd:
fångstplats:Mora
metod:Spinnfiske
bete:Spinnare
fångstdatum:
uppdaterad: