Lerstubb - Lucas Ödmar

art:Lerstubb (Pomatoschistus microps)
vikt:
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: