Makrill - Lucas Ödmar

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:625
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Upphängare
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: