Mindre kungsfisk - Lucas Ödmar

art:Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)
vikt:200
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Upphängare
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: