Mört - Lucas Ödmar

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:270
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: