Hornsimpa - Kjell Svensson

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:100
längd:21
fångstplats:N.finnö. S:t Annas Skärgård
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2013-05-29
uppdaterad:2014-05-28 20:59:16