Näbbgädda - Lucas Ödmar

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:
uppdaterad: