Pigghaj - Lucas Ödmar

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:6300
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Upphängare
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: