Regnbåge - Lucas Ödmar

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:
längd:
fångstplats:Sjölyckan
metod:Spinnfiske
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: