Rödspätta - Lucas Ödmar

art:Rödspätta (Pleuronectes platessa)
vikt:485
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: