Sandskädda - Lucas Ödmar

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:160
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: