Sandstubb - Lucas Ödmar

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Eskils Kanal
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: