Sjustrålig smörbult - Lucas Ödmar

art:Sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens)
vikt:
längd:
fångstplats:Mollösund
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: