Id - Kjell Svensson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:2470
längd:49
fångstplats:Lidan/Öntorp
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2010-04-09
uppdaterad:2014-05-28 20:59:48