Skrubbskädda - Lucas Ödmar

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:500
längd:
fångstplats:Önnered
metod:Mete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: