Solabborre - Lucas Ödmar

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bockemossen
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: