Stäm - Lucas Ödmar

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:50
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: