Sutare - Lucas Ödmar

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Svärttjärn
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: