Svartmunnad smörbult - Lucas Ödmar

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göta älv
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: