Torsk - Lucas Ödmar

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:2540
längd:
fångstplats:Öresund
metod:Mete
bete:Borstmask
fångstdatum:
uppdaterad: