Öring - Lucas Ödmar

art:Öring (Salmo trutta)
vikt:460
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Spinn
bete:Viking Herring
fångstdatum:
uppdaterad:2021-05-26 17:24:09