Faren - Marc Westrin

art:Faren (Abramis ballerus)
vikt:682
längd:41
fångstplats:Helge å
metod:Feedermete
bete:Mask+maggot
fångstdatum:2021-04-10
uppdaterad:2021-05-26 17:51:56