Karp - Kjell Svensson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:3250
längd:
fångstplats:Snäckskalsdammen/uddevalla
metod:Bottenmete
bete:Majs
fångstdatum:2012-05-28
uppdaterad:2014-05-28 21:00:28