Klorocka - Lars Örnskov

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:1120
längd:
fångstplats:10-gradarn
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-06-06
uppdaterad:2021-06-07 19:44:44