foto: Billy Affelin

Småspigg - Billy Affelin

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Göteborg
metod:Frilina Med Mask
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-04
uppdaterad:2021-06-08 17:16:18