foto: Linus Wetterström

Randig sjökock - Billy Affelin

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:85
längd:
fångstplats:Bohuslän
metod:Bottenmete
bete:
fångstdatum:2021-06-06
uppdaterad:2021-06-13 22:42:08