Röding - Iris Sundgren

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:3550
längd:66
fångstplats:Vättern
metod:Vertikalfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2021-05-17
uppdaterad:2021-06-18 15:50:59