Ål - Gustav Nyström

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:
fångstplats:Humsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask, Majs, Räka
fångstdatum:2021-06-23
uppdaterad:2021-06-24 14:45:48