Randig sjökock - Iris Sundgren

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:40
längd:17
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-06-27
uppdaterad:2021-06-28 10:33:35